L o g i n H a s ł o
programy
Lubelski Atlas Ornitologiczny

Minęło niemal 20 lat od wydania pierwszego Atlasu Ptaków Lęgowych Lubelszczyzny. Od tego czasu zaszło dużo zmian w liczebności i rozmieszczeniu wielu gatunków ptaków. W związku z wyrażonym przez Was poparciem dla idei atlasu postanowiliśmy przystąpić do prac nad jego kolejnym wydaniem. Poniżej zamieszczamy proponowaną metodykę zbierania danych, mapę rozmieszczenia pól atlasowych oraz inne przydatne załączniki. Deklaracje objęcia wybranych pól atlasowych i ewentualne uwagi, prosimy zgłaszać na maila atlas@lto.org.pl W deklaracji należy podać kod/nazwę pola i dane kontaktowe (nr telefonu i adres mailowy).

Metodyka zbierania danych

Mapa pól atlasowych _topo

Mapa pól atlasowych _orto

Siatka kwadratów - KML - plik do uruchomienia w darmowej aplikacji Google earth

Instrukcja korzystania z pliku KML

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w prace nad atlasem. Oczekujemy również na wszelkie uwagi i komentarze które pomogą nam usprawnić jego przygotowanie.