L o g i n H a s ł o
o nas
Zamówienia

 W dniu 24 maja 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu

 

Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek

 

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe ne SOLSKA/5/2017

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Wzór umowy zadanie 1

Załącznik nr 4 Wzór umowy zadanie 2

Załącznik nr 5 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

  Załączniki do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ  - Przykłady schronień

Załącznik nr 2 do OPZ - Formularz terenowy

Załącznik nr 3 do OPZ - Tabela do raportu

Załącznik nr 4 do OPZ - Siedliska w Puszczy Solskiej

 

 Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1035747

 

  

 

W dniu 15 maja 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Budowa trwałego ogrodzenia wraz z odłownią i kwaterami oraz z przenośnym ogrodzeniem do kwaterowania, co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu (HRP II, pkt 7)

 

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/4/2017

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy-zadanie 2

Załącznik nr 3 - Regulamin 

Załącznik nr 4 - mapka wskazująca obszar prac

Załącznik nr 5 - schemat budowy odłowni

Załącznik nr 6 – wykaz działek

Załącznik nr 7 – mapka do zamówienia uzupełniającego

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033932

 

 

 

W dniu 04 kwietnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 zaprasza do złożenia oferty  na:

 

 Przygotowanie pełnej prawnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do realizacji wszystkich zadań projektu (HRP I, pkt 4)

 

  Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/3/2017

 

Załączniki:

 

 Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 -  Plan udzielania zamówień

 Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z dnia 11 stycznia 2017 r.

 Załącznik nr 4 -  Wykaz wykonanych usług

 Załącznik nr 5 -  Wzór umowy

  Informacja o wyborze oferty

 

 

W dniu 22 marca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych do postępowania nr SOLSKA/2/2017 ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest:

 

Rozpoznanie stanu populacji sóweczki i jej występowania na terenie Puszczy Solskiej

 oraz

 Monitoring głuszca na terenie Nadleśnictw Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/2/2017

 

Załączniki:

 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Harmonogram prac i płatności

 Załącznik nr 4 – Regulamin udzielania zamówień publicznych stosowany do postępowania nr SOLSKA/2/2017 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

 Załącznik nr 5 – wzór szablonów planów zadań ochronnych w formie tabelarycznej dla obszarów Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008 oraz Lasy Janowskie PLB060005 

Informacja o wyborze oferty

 

 

W dniu 13 lutego 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych do postępowania nr SOLSKA/1/2017 ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest:

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa stacji terenowej  Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego wraz z remontem budynku gospodarczego”

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty

 

 

W dniu 31 października 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadań C1 i C5 będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na „Montaż 37 szt. platform i 30 szt. budek lęgowych dla włochatki"

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

W dniu 13 września 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadania C3 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na „Otworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk w obrębie żerowisk orlika krzykliwego”

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załączniki graficzne

 Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

W dniu 14 lipca 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadania D1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie badań zasobów pokarmowych orlika krzykliwego

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5a

Zalącznik nr 5b

Załącznik nr 5c

Zalącznik nr 5d

 

W dniu 14 lipca 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadania D1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie prac terenowych oraz opracowanie wyników na potrzeby działania: „Ocena wpływu przywrócenia użytkowania łąk na ich strukturę fitosocjologiczną”

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5a

Zalącznik nr 5b

Załącznik nr 5c

Zalącznik nr 5d

Zalącznik nr 5e

Załącznik nr 5f

 

 

 

W dniu 27 listopada 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C4 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę 100 kompletów osłon przeciw ptakom do izolatorów liniowych stojących

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

 

 

W dniu 6 listopada 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na skład, wydruk i dostawę kalendarzy ściennych na rok 2016.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 20 października 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na dostawę koszulek promocyjnych.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań A1 i A2 będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na opracowanie GIS wyników uzyskanych w ramach projektu.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

 

W dniu 20 lipca 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania A1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę 2 szt. tabletów terenowych.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 7 lipca 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania D1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę stacji meteorologicznej.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 4 maja 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania F3 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na usługę tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język angielski oraz z języka anielskiego na język polski.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

 

 

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania A1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę 4 szt. fotopułapek.


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie zamówienia

Zamówienie_fotopułapki.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

W dniu 27 lutego 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza:PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zadania o nazwie:

A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika krzykliwego i gadożera”.Specyfikacja oraz wszelkie załączniki są do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie przetargu

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 

 

logos

 

W dniu 9 lutego 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup zdjęć fotograficznych w wysokiej jakości w ilości 25 sztuk.

 

Poniżej znajdują się załączniki do zapytania

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Opis zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

logos

 

 

W dniu 14 stycznia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację następujących zadań:

A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika krzykliwego i gadożera”,

A2 – „Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków strefowych”,

C2 – „Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu”,

D1 – „Ocena wpływu realizacji projektu na ptaki”

 

 Specyfikacja oraz wszelkie załączniki są poniżej do pobrania:

 

Rozstrzygnięcie przetargu

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1-Harmonogram.pdf

Załącznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc

Załącznik_nr_3_do_ogłoszenia.doc

Załącznik_nr_4_do_ogłoszenia.doc

Załącznik nr 5 Regulamin zawierania umów.pdf

Załącznik_nr_6_do_ogłoszenia_wzór_umowy.pdf

Załącznik graficzny_1A.jpg

Załącznik graficzny_1B.jpg

Załącznik graficzny_1C.jpg

Załącznik graficzny_1D.jpg

 

 logos

 

 

W dniu 14 stycznia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku
z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację następujących zadań:

C1 – „Budowa i materiał na platformy dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego”.

C5 – „Budowa i materiał na budki lęgowe dla włochatki i osłony przeciwko drapieżnikom”.

 

 Specyfikacja oraz wszelkie załączniki są poniżej do pobrania:

 Rozstrzygnięcie przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Regulamin zawierania umów

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

Załącznik graficzny nr 3

Załącznik graficzny nr 4

Załącznik graficzny nr 5

 

 

 logos

 

 

 

   

 

 

montaż 37 szt. platform lęgowych i 30 szt. budek lęgowych dla włochatki 

 

 

Strona główna | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi