L o g i n H a s ł o
o nas
Zamówienia

Nr postępowania: DUBELT/LTO/67/2024

Szanowni Państwo,

W dniu 10-05-2024 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Zewnętrzny audyt finansowy Projektu"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja wynikach postępowania

 

 

 Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

      Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/67/2024

      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

      Załącznik nr 2 – wykaz osób

      Załącznik nr 2A – wykaz dodatkowego doświadczenia

      Załącznik nr 3 – Wzór umowy

      Załącznik nr 4 -  Regulamin udzielania zamówień

      Załącznik nr 5 – Plan zamówień

      Załącznik nr 6 – Wzór umowy o dofinansowanie

                      

 

 

  Nr postępowania: DUBELT/LTO/66/2024

Szanowni Państwo,

W dniu 04-03-2024 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Zewnętrzny audyt finansowy Projektu"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Informacja wynikach postępowania

  

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

      Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/66/2024

      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

      Załącznik nr 2 – wykaz osób

      Załącznik nr 2A – wykaz dodatkowego doświadczenia

      Załącznik nr 3 – Wzór umowy

      Załącznik nr 4 -  Regulamin udzielania zamówień

      Załącznik nr 5 – Plan zamówień

      Załącznik nr 6 – Wzór umowy o dofinansowanie

                      


 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/30/2023

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

"Gadżety promocyjne na Seminarium praktyków ochrony dubelta na zakończenie projektu LIFE „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta w Polsce – etap I” LIFE17 NAT/PL/000015

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 

Treść zapytania (wraz z załącznikami) znajduje się pod poniższymi adresami:

https://natura-international.org.pl

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

 

         

 


 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/65/2023

Szanowni Państwo,

W dniu 08-09-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wydruk 900 szt. folderów edukacyjnych"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja wynikach postępowania

 

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

      Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/65/2023

      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

      Załącznik nr 2 – Wzór umowy

      Załącznik nr 3 – projekt folderu

      Załącznik nr 4 -  Regulamin udzielania zamówień

                    

 

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/64/2023

 Szanowni Państwo,

 W dniu 19-08-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul.   Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej   „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

   „Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu w trzech ostojach dubelta na Lubelszczyźnie”

 

   Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”,   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy   LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z   postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

   

Informacja wynikach postępowania

 

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/64/2023

Załącznik nr 1 i 1a- formularz ofertowy i wzór zobowiązania 

Załącznik nr 2- wzór umowy 

Załącznik nr 3- mapy z lokalizacją miejsc realizacji zadania 

Załącznik nr 4 - regulamin udzielania zamówień 

 

Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2023 r.

 

 

 

 

  


 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/29/2023

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

„Organizacja seminarium praktyków ochrony dubelta na zakończenie projektu LIFE „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFE17 NAT/PL/000015 z wynajmem autokaru”

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Treść zapytania (wraz z załącznikami) znajduje się pod poniższymi adresami:

https://natura-international.org.pl

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

 

         

 


 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/63/2023

 Szanowni Państwo,

 W dniu 09-08-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul.   Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej   „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie wraz z montażem w terenie 10 tablic informacyjno-edukacyjnych"

 

   Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”,   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy   LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z   postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

  

Informacja wynikach postęowania

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/63/2023

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

Załącznik nr 2- wzór umowy 

Załącznik nr 3 - regulamin udzielania zamówień 

 

  

Nr postępowania: DUBELT/LTO/62/2023

 Szanowni Państwo,

 W dniu 04-08-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul.   Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej   „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

   Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”,   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy   LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z   postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

  Informacja o unieważnieniu postępowania

  

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/62/2023

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - regulamin udzielania zamówień 

 

 

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/61.1/2023

 

Szanowni Państwo,

W dniu 25-07-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w powtórzonym postępowaniu pt.:

  

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja wynikach postęowania

    

 Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

       Zapytanie ofertowe numer DUBELT/LTO/61.1/2023

 

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4a-  Mapa z lokalizacją działek przeznaczonych do wyceny - obręb Sigła

           Załącznik nr 4b-  Mapa z lokalizacją działek przeznaczonych do wyceny - obręb Osuchy

            Załącznik nr 4c-  Mapa z lokalizacją działki przeznaczonej do wyceny - obręb Zamch

 

          

 

 

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/61/2023

 

Szanowni Państwo,

W dniu 13-07-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

  

  Informacja o unieważnieniu postępowania

 Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

       Zapytanie ofertowe numer DUBELT/LTO/61/2023

Zmiana treści zapytania numer DUBELT/LTO/61/2023

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4a-  Mapa z lokalizacją działek przeznaczonych do wyceny - obręb Sigła

           Załącznik nr 4b-  Mapa z lokalizacją działek przeznaczonych do wyceny - obręb Osuchy

 

           Załącznik nr 4c-  Mapa z lokalizacją działki przeznaczonej do wyceny - obręb Zamch

 

          

Nr postępowania: DUBELT/LTO/60/2023

 Szanowni Państwo,

 W dniu 15-06-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul.   Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej   „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

   Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”,   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy   LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z   postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

   

 

Unieważnienie zapytania ofertowego 

 

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/60/2023

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - regulamin udzielania zamówień 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/28/2023

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

"WYKONANIE OPERATU SZCUNKOWEGO"

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania (wraz z załącznikami) znajduje się pod poniższymi adresami:

https://natura-international.org.pl/wykonanie-operatu-szacunkowego-10

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

 

         

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/59/2023

 

Szanowni Państwo,

W dniu 08-05-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

       Zapytanie ofertowe numer DUBELT/LTO/59/2023

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4-  Mapa z lokalizacją działki przeznaczonej do wyceny

          

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/58/2023

 Szanowni Państwo,

 W dniu 07-03-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul.   Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej   „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Opracowanie projektów graficznych tablic informacyjno-edukacyjnych"

 

   Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”,   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy   LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z   postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/58/2023

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - regulamin udzielania zamówień 

 

 

 

 

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/57/2023

 Szanowni Państwo,

 W dniu 22-02-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul.   Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej   „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

   Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”,   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy   LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z   postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego 

  

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/57/2023

Załącznik nr 1a - formularz ofertowy cz. I

Załącznik nr 1b - formularz ofertowy cz. II

Załącznik nr 2 - regulamin udzielania zamówień 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/56/2023

 

Szanowni Państwo,

W dniu 23-01-2023 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

       Zapytanie ofertowe numer DUBELT/LTO/56/2023

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4-  Mapa z lokalizacją działek- część I

           Załącznik nr 4a -  Mapa z lokalizacją działek- część II

 

 

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/55/2022

 Szanowni Państwo,

 W dniu 06-12-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul.   Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej   „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

   Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”,   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy   LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z   postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 Unieważnienie zapytania ofertowego 

 

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/55/2022

Załącznik nr 1a - formularz ofertowy cz. I

Załącznik nr 1b - formularz ofertowy cz. II

Załącznik nr 2 - regulamin udzielania zamówień 

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/54/2022

 

Szanowni Państwo,

W dniu 25-11-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

       Zapytanie ofertowe numer DUBELT/LTO/54/2022

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4-  Mapa z lokalizacją działek- część I

           Załącznik nr 4a -  Mapa z lokalizacją działek- część II

 

 

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/53/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 03-11-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

   „Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu w ostoi Krowie Bagno”

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/53/2022

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3a - Mapa z lokalizacją miejsca realizacji zadania

Załącznik nr 4 - regulamin udzielania zamówień 

 

Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2022 r.

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/52/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 19-10-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

   „Dostawa elementów ogrodzenia elektrycznego”

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Odpowiedzi na otrzymane pytania i informacja o zmianie terminu składania ofert

Odpowiedzi i informacja

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/52/2022

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 - regulamin udzielania zamówień 

  

 

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/51/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 13-10-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

   „Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu w trzech ostojach dubelta na Lubelszczyźnie”

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/51/2022

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3a - Mapa z lokalizacją działek- część I

Załącznik nr 3b-  Mapa z lokalizacją działek- część II

Załącznik nr 3c -  Mapa z lokalizacją działek- część III

Załącznik nr 4 - regulamin udzielania zamówień 

 

Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.10.2022 r.

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/50/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 06-10-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Unieważnienie zapytania ofertowego 

 

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/50/2022

Załącznik nr 1a - formularz ofertowy cz. I

Załącznik nr 1b - formularz ofertowy cz. II

Załącznik nr 2 - regulamin udzielania zamówień 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/27/2022

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

 

"Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Treść zapytania (wraz z załącznikami) znajduje się pod poniższymi adresami:

https://natura-international.org.pl/przeniesienia-wlasnosci-nieruchomosci-4

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

 

         

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/49/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 20 września 2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w powtórzonym postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie koszulek promujących projekt LIFE"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/49/2022

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy z wykazem wykonanych dostaw

Załącznik nr 2 - wzór umowy

 Załącznik nr 3 - podział koszulek wg rodzaju

Załącznik nr 4 - podział koszulek wg miejsca dostawy

Załącznik nr 5 - regulamin udzielania zamówień 

 Załącznik nr 6 - rysunki przeznaczone do nadruku

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/48/2022

 

Szanowni Państwo,

W dniu 19-09-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 Informacja o wynikach postępowania

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

       Zapytanie ofertowe numer DUBELT/LTO/48/2022

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4-  Mapa z lokalizacją działek- część I

           Załącznik nr 4a -  Mapa z lokalizacją działek- część II

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/26/2022

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

"Odtwarzanie siedlisk dubelta poprzez usunięcię krzewów i poprawę stosunków wodnych"

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania (wraz z załącznikami) i wybór najkorzystniejszej oferty znajduje się pod poniższymi adresami:

 

 

https://natura-international.org.pl/odtworzenie-siedlisk-dubelta-poprzez-usuniecie-krzewow-i-poprawe-stosunkow-wodnych

 

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

 

         

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/47/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 09-08-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie koszulek promujących projekt LIFE"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Unieważnienie zapytania ofertowego 

 Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/47/2022

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy z wykazem wykonanych dostaw

Załącznik nr 2 - wzór umowy

 Załącznik nr 3 - podział koszulek wg rodzaju

Załącznik nr 4 - podział koszulek wg miejsca dostawy

Załącznik nr 5 - regulamin udzielania zamówień 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/25/2022

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

"Analiza materiału zebranego w ramach zadania D.5 - etap IV"

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania (wraz z załącznikami) i wybór najkorzystniejszej oferty znajduje się pod poniższymi adresami:

 

https://natura-international.org.pl/analiza-materialu-zebranego-w-ramach-zadania-d5-%E2%80%93-etap-iv

 

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

 

         

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/24/2022

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

"Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu kosiarką w 2022 roku"

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania (wraz z załącznikami) oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajdują się pod poniższymi adresami:

 

https://natura-international.org.pl/odtworzenie-siedlisk-dubelta-poprzez-usuniecie-krzewow-oraz-wyrownanie-terenu-kosiarka-w-2022-roku-2

 

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

 

         

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/22/2022

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

"Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego 

 

Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod poniższymi adresami:

https://natura-international.org.pl/przeniesienia-wlasnosci-nieruchomosci-3

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

 

         

  

  

Nr postępowania: DUBELT/LTO/46/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 07-06-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/46/2022

Załącznik nr 1a - formularz ofertowy cz. I

Załącznik nr 1b - formularz ofertowy cz. II

Załącznik nr 2 - regulamin udzielania zamówień 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/45/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 26-05-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

 Odpowiedzi na otrzymane pytania:

Pytania 1

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

         Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/45/2022

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4-  Mapa z lokalizacją działek- część I

           Załącznik nr 4a -  Mapa z lokalizacją działek- część II

         

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/44/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 25-04-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wydruk 400 szt. folderów edukacyjnych"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

      Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/44/2022

      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

      Załącznik nr 2 – Wzór umowy

      Załącznik nr 3 – projekt folderu

      Załącznik nr 4 -  Regulamin udzielania zamówień

           

         

 

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/43/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 22-03-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Zakup czołowej kosiarki dyskowej z kondycjonerem"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

      Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/43/2022

      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

      Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

     Załącznik nr 3 – Wzór umowy

      Załącznik nr 4 -  Regulamin udzielania zamówień

           

         

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/21/2022

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 18 lutego 2022 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  „Analiza materiału zebranego w ramach zadania D.5 - etap III”

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania oraz jego treść wraz załącznikami znajduje się pod adresami:

 

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html 

oraz

https://natura-international.org.pl/analiza-materialu-zebranego-w-ramach-zadania-d5---etap-iii 

 

 

 

  

Nr postępowania: DUBELT/LTO/42/2022

 Szanowni Państwo,

W dniu 18-01-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w powtórzonym postępowaniu pt.:

 

Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa obiektów piętrzących wodę do wysokości 1,0 m oraz przebudowa przepustów na istniejących rowach melioracyjnych”

 

 Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/41/2022

Załączniki nr 1-2

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Ząłącznik nr 4 - regulamin udzielania zamówień 

 

  

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/41/2022

Szanowni Państwo,

W dniu 13-01-2022 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/41/2022

Załącznik nr 1a - formularz ofertowy cz. I

Załącznik nr 1b - formularz ofertowy cz. II

Załącznik nr 2 - regulamin udzielania zamówień 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/40/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 27-12-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się poniżej:

         Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/40/2021

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4-  Mapa z lokalizacją działek- część I

           Załącznik nr 4a -  Mapa z lokalizacją działek- część II

         

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/39/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 08-12-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa obiektów piętrzących wodę do wysokości 1,0 m oraz przebudowa przepustów na istniejących rowach melioracyjnych”

 

 Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Odpowiedzi na otrzymane pytania:

Odpowiedzi 1

Treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/39/2021

Załączniki nr 1-2

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Ząłącznik nr 4 - regulamin udzielania zamówień 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/38/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 01-12-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

Budowa obiektów piętrzących wodę do wysokości 1,0 m oraz przebudowa przepustów na istniejących rowach melioracyjnych  w ramach zadania C.1 „Poprawa warunków wilgotnościowych w wybranych ostojach dubelta

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/38/2021

Załącznik nr 1-4

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Ząłącznik nr 6 - regulamin udzielania zamówień 

Załącznik nr 7- dokumentacja projektowa

 

 

  

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/37/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 30-11-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/37/2021

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - regulamin udzielania zamówień 

 

  

  

Nr postępowania: DUBELT/LTO/36/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 02-11-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

Odpowiedź na otrzymane pytania

         Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/36/2021

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4-  Mapa z lokalizacją działek- część I

           Załącznik nr 4a -  Mapa z lokalizacją działek- część II

         

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/20/2021

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 03 września 2021 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  „Dostawa jednego zestawu GPS – GNSS RTK wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem do pomiarów terenowych

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania wraz z jego pełną treścią (oraz załącznikami) znajduje się pod adresami:

 

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html 

oraz

https://natura-international.org.pl/dostawa-jednego-zestawu-gps-%E2%80%93-gnss-rtk-wraz-z-niezbednym-osprzetem-i-oprogramowaniem-do-pomiarow-terenowych 

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/19/2021

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 06 sierpnia 2021 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  „Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu kosiarką w 2021 roku”

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania wraz z jego pełną treścią (oraz załącznikami) znajduje się pod adresami:

 

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html 

oraz

https://natura-international.org.pl/odtworzenie-siedlisk-dubelta-poprzez-usuniecie-krzewow-oraz-wyrownanie-terenu-kosiarka-2021 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/18/2021

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 29 kwietnia 2021 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Badanie zasobów pokarmowych dubelta w próbach gleby"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania wraz z jego pełną treścią (wraz z załącznikami) znajduje się pod adresami:

 

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html 

oraz

https://natura-international.org.pl/badanie-zasobow-pokarmowych-dubelta-w-probach-gleby 

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/35/2021

 

Szanowni Państwo,

W dniu 20-04-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

"Inwentaryzacja dubelta i ocena stanu zachowania stanowisk dubelta

przy granicy Ukrainy w 2021 r."

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania jak i załączniki znajdują się poniżej:

 

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/35/2021 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/17/2021

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 13 kwietnia 2021 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Opracowanie strategii gospodarowania wodą w zbiorniku Siemianówka w celu poprawy warunków wilgotnościowych siedlisk dubelta i innych ptaków siewkowych w Dolinie Górnej Narwi z uwzględnieniem ograniczeń wodno-gospodarczych"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania wraz z załącznikami oraz rozstrzygnięciem znajduje się pod adresami:

 

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html 

oraz

 

https://natura-international.org.pl/opracowanie-strategii-gospodarowania-woda-w-zbiorniku-siemianowka-w-celu-poprawy-warunkow-wilgotnosciowych-siedlisk-dubelta-i-innych-ptakow-siewkowych-w-dolinie-gornej-narwi-z-uwzglednieniem-ogranicze 

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/34/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 09-04-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

"Zakup prasy zmiennokomorowej"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/34/2021 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/33/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 09-04-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

"Zakup kosiarki dyskowej z kondycjonerem"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/33/2021 

 

 

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/32/2021

 

Szanowni Państwo,

W dniu 25-03-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

         Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/32/2021

          Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

          Załącznik nr 2 -  Regulamin udzielania zamówień

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/31/2021

Szanowni Państwo,

W dniu 23-03-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

         Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/31/2021

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4-  Mapa z lokalizacją działek

         

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/30/2021

 

      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 18-03-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

"Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.3 – Loggery GPS-GSM"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/30/2021 wraz z załącnzikiem nr 3

 

 

   

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/29/2021

 

      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 05-03-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

"Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania A.3

- nadajniki radiowe VHF"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/29/2021

 

 

   

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/16/2021

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 24 lutego 2021 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Dostawa laptopa - 1 szt."

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Unieważnienie zapytania

 

Treść zapytania oraz załączniki znajdują się pod adresami:

 

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html 

oraz

 

https://natura-international.org.pl/dostawa-laptopa-2 

 

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/15/2021

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 09 lutego 2021 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Dostawa laptopa - 1 szt."

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

Treść zapytania, załączniki oraz rozstrzygnięcie znajdują się pod tym adresem:

 https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html  

 

Zmiana treści zapytania ofertowego i błędnego załącznika nr 1, oraz wydłużenie terminiu złożenia oferty:

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego i  błędnego załącznika nr 1, oraz wydłużenie terminu składania ofert

 

Poprawiony Załącznik nr 1

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/28/2021

 

      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 21-01-2021 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

"Zakup 7 szt. paśników do realizacji zadania C.3"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/28/2021

 

 

   

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/27/2020

      

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

  W dniu 26-10-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

         Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/27/2020

           Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

           Załącznik nr 2 – Wzór umowy

           Załącznik nr 3 -  Regulamin udzielania zamówień

           Załącznik nr 4-  Mapa z lokalizacją działek - część I

           Załącznik nr 4a-  Mapa z lokalizacją działek - część II

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/14/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 29 września 2020 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Analiza materiału w ramach zadania D.5 - etap 2"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

 https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html  

 

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/26/2020

 

      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

 W dniu 16-09-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

"Budowa ogrodzenia celem prowadzenia wypasu"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

  

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

             Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/25/2020

             Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

             Załącznik nr 2 – Wzór umowy

             Załącznik nr 3 – Mapa z przebiegiem grodzenia – część I zapytania

             Załącznik nr 3a – Mapa z przebiegiem grodzenia – część I zapytania

             Załącznik nr 4 – Mapa z przebiegiem grodzenia – część II zapytania

             Załącznik nr 5 -  Schemat odłowni

             Załącznik nr 6 -  Regulamin udzielania zamówień

 

  Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2020 r.

   

 

   

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/25/2020

 

      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

 W dniu 11-09-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

"Zakup krów rasy polska czerwona"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

  

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/25/2020

 

 

   

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/13/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 25 sierpnia 2020 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Wykonanie operatu szacunkowego"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

 https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html  

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/12/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 16 lipca 2020 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

  "Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu kosiarką bijakową"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

  https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

  

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/24/2020

  

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 15-07-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej

na budowę i remont zastawek w ramach zadania C.1

„Poprawa warunków wilgotnościowych w wybranych ostojach dubelta

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 

  

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/24/2020

 

   

  

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/11/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

  

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 03 lipca 2020 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

"Odtworzenie siedlisk dubelta poprzez usunięcie krzewów oraz wyrównanie terenu kosiarką bijakową"

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

  

Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

 https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

   

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/10/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

  

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 04 czerwca 2020 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

  

"Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

 Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

  

Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

 https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

   

 

  

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/9/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 01 czerwca 2020 roku fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

"Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania, załączniki oraz unieważnienie znajdują się pod tym adresem:

https://www.dubelt.org.pl/zamowienia.html

        

 

 

   

 

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/23/2020

       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

      Szanowni Państwo,

    W dniu 18-05-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.: 

 

 „Zakup przyczepy platformowej do bel

     Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

   Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

  

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/23/2020

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

  Załącznik nr 3 - Wzór umowy

   Załącznik nr 4  - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

 

 

  

 Nr postępowania: DUBELT/LTO/22/2020

      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

     Szanowni Państwo,

 

  W dniu 11-05-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.: 

 Zakup zgrabiarki dwukaruzelowej

 

   Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zmiana treści zapytania ofertowego i błędnego załącznika nr 2, oraz wydłużenie terminiu złożenia oferty:

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego i  błędnego załącznika nr 2, oraz wydłużenie terminu składania ofert

 

 Poprawiony w dniu 19.05.2020 załącznik nr 2 - Formularz cenowy do zamówienia:

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy do zamówienia

 

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/22/2020

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

 Załącznik nr 3 - Wzór umowy

  Załącznik nr 4  - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/21/2020

 

     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

  Szanowni Państwo,

  W dniu 24-04-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 „Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania A.5 - luneta ze statywem”

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znajduje się poniżej 

 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/21/2020

  Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

  Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/21/2020

     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

    Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

    Załącznik nr 3 - Wzór umowy

  Załącznik nr 4  - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

   

 

 Nr postępowania: DUBELT/NATURA/6/2020

 

     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

  

 Szanowni Państwo,

 Dnia 24.04.2020 r. fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

 "Badanie zasobów pokarmowych dubelta w próbach gleby"

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),   dalej  „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

 

 https://www.natura-international.org.pl/o-nas/przetargi-i-zapytania

  

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/20/2020

  

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

  Szanowni Państwo,

 

W dniu 17-04-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

 

"Określenie preferencji siedliskowych samców i samic dubelta w woj. podlaskim i lubelskim w latach 2020-2021 r."

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”  LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN  (LIFE17   NAT/PL/000015),  dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. Zamawiający Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, prowadzi przedmiotowe postępowanie na rzecz Współbeneficjenta Projektu - Fundacji Natura International Polska z siedzibą ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 – umowy na obie części zamówienia Wykonawcy wybrani jako najkorzystniejsi będą zawierać z Fundacją Natura International Polska.

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania w części I i II znajduje się poniżej:

  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/20/2020

 

Treść zapytania jak i załączniki znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/20/2020

 

  Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.04.2020 r.

 

  

 

 Nr postępowania: DUBELT/NATURA/7/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

"Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości"

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

 https://www.natura-international.org.pl/o-nas/przetargi-i-zapytania

        

 

 

  

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/19/2020

     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  Szanowni Państwo,

 W dniu 14-04-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

„Działania PR w Projekcie”

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/19/2020

 Odpowiedzi na otrzymane pytania

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/19/2020

    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

   Załącznik nr 2 - Wzór umowy

   Załącznik nr 3 - Zestawienie zadań przewidzianych do realizacji w Projekcie

 Załącznik nr 4  - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/6/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

Fundacja NATURA INTERNATIONAL POLSKA, ul. Żyzna 18/16, 15-161 Białystok, NIP: 5783045121, REGON: 280381278 (adres korespondencyjny: Żyzna 18/16, 15-161 Białystok), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308204, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

"Wykonanie operatu szacunkowego"

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap   I”   LIFEGALLINAGO   ACTION   PLAN   (LIFE17   NAT/PL/000015),   dalej  „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

 https://www.natura-international.org.pl/o-nas/przetargi-i-zapytania

        

 

 

  

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/18/2020

APOŻE

Szanowni Państwo,

W dniu 01-04-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13,, adres do korespondencji:  ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin,  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

"Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.3

-Loggery GPS-GSM, oraz osprzęt zasilający stację odbiorczą"

 

 Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015). Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE(nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. 
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/18/2020

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/17/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 26-03-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

   Ochrona gniazd i tokowisk dubelta poprzez premiowany odstrzał drapieżników

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i nieważnieniu postępowania w częściach dot. obwodów łowieckich nr 166, 202, 273, 275 oraz 316 znajduje się poniżej:

 

Informacja do Zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/17/2020

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/17/2020

     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

     Załącznik nr 2 - Wzór umowy

     Załącznik nr 3  - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

       Załącznik nr 4 - Obszar objęty redukcją drapieżników      

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/16/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

W dniu 06-03-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, będąc Beneficjentem Koordynującym środków, działając jako pełnomocnik podmiotów wspólnie zamawiających, zaprasza w imieniu swoim oraz Współbeneficjenta Projektu – fundacji Natura International Polska, ul. Żyzna 18/19, 15-161 Białystok, NIP: 578-304-51-21 do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

   Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadań A.1 oraz A.5

– Termowizory

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/16/2020

 

Odpowiedzi na zapytanie wniesione w postępowaniu oraz wydłużenie terminu składania ofert:

Odpowiedź na zadane pytanie do treści zamówienia

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert oraz odpowiedź na zadane pytanie

 

Zmiana błędnego załącznika nr 2B oraz wydłużenie terminiu złożenia oferty:

Informacja o zmianie błędnego załącznika oraz wydłużenie terminu składania ofert

 

 Poprawny załacnzik nr 2B - Formularz cenowy do części II zamówienia:

Załacznik nr 2B - Formularz cenowy do części II zamówienia

  

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

   Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/16/2020

     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

     Załacznik nr 2A - Formularz cenowy do części I zamówienia

     Załącznik nr 4  - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

      

 

 

 

 

W dniu 28 lutego 2020 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-02 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  Opracowanie  i druk albumu pt. "Puszcza Solska"

 

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

Rozstrzygnięcie zostało zostało umieszczone również w bazie konkurencyjności.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 10.03.2020 r..pdf

Baza konkurencyjności - zmiana terminu składania i otwarcia ofert 10.03.2020 r..pdf

Wyjaśnienia i zmiana zapytania ofertowego 04.03.2020 r..pdf

Zapytanie ofertowe z załącznikami nr 1-3 28.02.20 r.pdf

Załączniki nr 1-3 wersja edytowalna 28.02.20 r..docx

Załącznik nr 4 Wzór umowy 28.02.20.pdf

Załącznik nr 5 Regulamin_udzielania zamówień publicznych.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w bazie konkurencyjności pod numerem 1235805

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/15A/2020

 

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

   Szanowni Państwo,

 W dniu 19-02-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

  

   „Inwentaryzacja dubelta i ocena stanu zachowania stanowisk dubelta przy granicy Ukrainy w 2020 r.”

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/15A/2020

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

   Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/15A/2020

    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

    Załacznik nr 2 - Wykaz osób 

    Załącznik nr 3 - Wzór umowy

    Załącznik nr 4  - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

    Załącznik nr 5  - Metodyka inwentaryzacji dubelta w przygranicznych ostojach na Białorusi i Ukrainie

    Załącznik nr 6  - Metodyka oceny stanu zachowania przygranicznych stanowisk dubelta na Białorusi i Ukrainie

    Załącznik nr 7  - Formularz inwentaryzacji dubelta w przygranicznych ostojach na Białorusi i Ukrainie

   Załącznik nr 8  - Formularz oceny stanu zachowania przygranicznych stanowisk dubelta na Białorusi i Ukrainie

   Załącznik nr 9  - Mapa stref przygranicznych

   Załącznik nr 10  - Tabela podsumowująca przeprowadzone kontrole

  Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2020 r.

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/15/2020

   

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

   Szanowni Państwo,

 

W dniu 03-02-2020 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

   „Inwentaryzacja dubelta i ocena stanu zachowania stanowisk dubelta przy granicy Białorusi i Ukrainy w 2020 r.”

 

  Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego w części II

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/15/2020 w części I

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

  

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/15/2020

   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

   Załacznik nr 2A - Wykaz osób do cz. I zamówienia 

   Załącznik nr 2B - Wykaz osób do cz. I zamówienia

   Załącznik nr 3 - Wzór umowy

   Załącznik nr 4  - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

   Załącznik nr 5  - Metodyka inwentaryzacji dubelta w przygranicznych ostojach na Białorusi i Ukrainie

   Załącznik nr 6  - Metodyka oceny stanu zachowania przygranicznych stanowisk dubelta na Białorusi i Ukrainie

   Załącznik nr 7  - Formularz inwentaryzacji dubelta w przygranicznych ostojach na Białorusi i Ukrainie

  Załącznik nr 8  - Formularz oceny stanu zachowania przygranicznych stanowisk dubelta na Białorusi i Ukrainie

  Załącznik nr 9  - Mapa stref przygranicznych

  Załącznik nr 10  - Tabela podsumowująca przeprowadzone kontrole

 Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 03.02.2020 r.pdf

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/14/2019

   

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

  

 Szanowni Państwo,

 

  W dniu 30-12-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

   „Wykonanie koszulek promujących projekt LIFE”

 

 Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

  

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowe nr DUBELT/LTO/14/2019

 

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

  

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/14/2019

   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

   Załacznik nr 2 - Wzór umowy 

   Załącznik nr 3 - Regulamin zawierania umów

 

 

 

W dniu 27 grudnia 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 Przeprowadzenie 100 warsztatów przyrodniczych dla młodzieży szkolnej z terenów objętych projektem

 

 Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Rozstrzygnięcie postępowania z dn. 10.01.2020 r.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty_27.12.19.docx

Załącznik nr 2 Wzór umowy_27.12.19.pdf

Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

 

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/13/2019

  

ZAPYTANIE POWTÓRZONE W CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA

   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

  

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 13-12-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

  „Wykonanie trzech rysunków”

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowe nr DUBELT/LTO/13/2019

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/13/2019

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  Załacznik nr 2 - Wzór umowy 

  Załącznik nr 3 - Mapa przelotu

  Załącznik nr 4 -  Regulamin

 

  

 

 

W dniu 13 grudnia 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 Przeprowadzenie 100 warsztatów przyrodniczych dla młodzieży szkolnej z terenów objętych projektem

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 24.12.2019 r..pdf

 Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty_13.12.19.docx

Załącznik nr 2 Wzór umowy_13.12.19.pdf

Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

 

 

 

 

 Nr postępowania: DUBELT/NATURA/4/2019

 

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 Szanowni Państwo,

   Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku 15-161, ul. Żyzna 18/16, NIP: 578-304-51-21, REGON: 280381278, będąc Współbeneficjentem Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

Organizacja seminarium praktyków ochrony dubelta wraz z inauguracją projektu LIFE "Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta - etap I"

LIFE17 NAT/PL/000015

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

 https://www.natura-international.org.pl/o-nas/przetargi-i-zapytania

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/13/2019

 

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 24-10-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

 Przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znajduje się poniżej:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/13/2019 w części I i unieważnienie w części III zamówienia

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/13/2019 w części II zamówienia

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/13/2019

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załacznik nr 2a - Wzór umowy część I

 Załącznik nr 2b - Wzór umowy część II

 Załącnzik nr 2c - Wzór umowy część III

 Załącznik nr 3 - Mapa przelotu

 Załącznik nr 4 -  Regulamin

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/12/2019

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Szanowni Państwo,

 W dniu 30-09-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13 adres do korespondencji: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

 Otworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk

w obrębie żerowisk dubelta poprzez odkrzaczanie

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znajduje się poniżej:

 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/12/2019

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 Sprostowanie do treści zapytania ofertowego nr DUBELT/LTO/12/2019

 Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/12/2019

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załacznik nr 2 - Wzór umowy

 Załącznik nr 6 -  Regulamin

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/3/2019

 

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

  Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku 15-161, ul. Żyzna 18/16, NIP: 578-304-51-21, REGON: 280381278, będąc Współbeneficjentem Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

prowadzenie księgowości współbeneficjenta w ramach projektu

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

 

https://www.natura-international.org.pl/o-nas/przetargi-i-zapytania

 

Rozstrzygnięcie postępowania znajduje się pod tym adresem:

 

 https://www.natura-international.org.pl/o-nas/przetargi-i-zapytania

 

 

 

 

W dniu 25 lipca 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Zakup trzech krów do podtrzymania powierzchni wypasu na terenie Puszczy Solskiej

 

 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197599

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197599

Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dn. 25.07.2019 r.pdf

 

 

 

W dniu 4 lipca 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Postępowanie powtórzone

Monitoring stanowisk gniewosza

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193792#

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 do OPZ - tabela terenowa

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 wykaz osób.doc

Załącznik nr 4 wzór umowy.pdf

Załącznik nr 5 Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193792#

Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dn. 04.07.2019 r.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 lipca 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wynajem autokaru do przeprowadzenia maksymalnie
6 warsztatów szkoleniowych z ochrony gniewosza dla leśników z terenów objętych projektem 

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Informacja o wyborze oferty

Rozeznanie rynku z dn. 1.07.2019.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

 

 

 

 

W dniu 18 czerwca 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Monitoring stanowisk gniewosza

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 do OPZ - tabela terenowa

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 wykaz osób.pdf

Załącznik nr 4 wzór umowy.pdf

Załącznik nr 5 Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191363

Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dn. 18.06.2019 r.pdf

Informacja o unieważnieniu została opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11913

 

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/11/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 Szanowni Państwo,

 

Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu na siedliskach dubelta

  

  

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/11/2019

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załacznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Mapa z przebiegiem grodzenia – część I zapytania

Załącznik nr 4 – Mapa z przebiegiem grodzenia – część II zapytania

Załącznik nr 5 -  Schemat odłowni

Załącznik nr 6 -  Regulamin

 

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 10.06.2019 r.pdf

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/NATURA/2/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Szanowni Państwo,

 Natura International Polska z siedzibą w Białymstoku 15-161, ul. Żyzna 18/16, NIP: 578-304-51-21, REGON: 280381278, będąc Współbeneficjentem Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

 

Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania E.3 – Specjalistyczny dron do wykonania ortofotomapy

 

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Treść zapytania jak i załączniki znajdują się pod tym adresem:

https://www.natura-international.org.pl/o-nas/przetargi-i-zapytania

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/10/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 30-04-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji:  ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

Inwentaryzacja ornitologiczna wykonana w ramach zadania A.4

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. Zamawiający Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, prowadzi przedmiotowe postępowanie w części I na rzecz Współbeneficjenta Projektu - Fundacji Natura International Polska z siedzibą przy ul. Żyznej 18/16, 15-161 Białystok – umowę na tę część Wykonawca wybrany jako najkorzystniejszy będzie zawierał z Fundacją Natura International Polska.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/10/2019

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2A - Wykaz osób do części I

 Załącznik nr 2B - Wykaz osób do części II

 Załącznik nr 3 - Wzór umowy części I NATURA

 Załącznik nr 3 - Wzór umowy część II LTO

 Załącznik nr 4 - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

 Załącznik nr 5a - Wykaz ostoi dla części I

 Załącznik nr 5b - Wykaz ostoi dla części II

 Załącznik nr 6a - Wykaz stanowisk potencjalnych dla części I

 Załącznik nr 6b - Wykaz stanowisk potencjalnych dla części II

 Załącznik nr 7 - Instrukcja MDU

 Załącznik nr 8 - Formularz MDU

 Załącznik nr 9 - Tabela kontroli terenowych i żerowisk

 Załącznik nr 10a - Lokalizacja obszarów przeznaczonych do inwentaryzacji w danych ostojach dla części I

 Załącznik nr 10b - Lokalizacja obszarów przeznaczonych do inwentaryzacji w danych ostojach dla części II

 

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 30.04.2019 r.pdf

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/9/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 29-04-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji:  ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 Monitoring botaniczny wykonany w ramach zadania D.1

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu. Zamawiający Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu, prowadzi przedmiotowe postępowanie w części II na rzecz Współbeneficjenta Projektu - Fundacji Natura International Polska z siedzibą przy ul. Żyznej 18/16, 15-161 Białystok – umowę na tę część Wykonawca wybrany jako najkorzystniejszy będzie zawierał z Fundacją Natura International Polska.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/9/2019

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załacznik nr 2 - Wykaz osób

 Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 Załącznik nr 4 - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

 Załącznik nr 5 - Metodyka jakości siedlisk dubelta i monitoringu botanicznego

 Załacznik nr 6 - Wzór tabeli zbiorczej monitoringu jakości siedlisk dubelta

 Załącznik nr 7 - Formularz terenowy

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/8/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 23-04-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji:  ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 Monitoring ornitologiczny wykonany w ramach zadania D.1

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/8/2019

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załacznik nr 2A - Wykaz osób do części I zamówienia

 Załacznik nr 2B - Wykaz osób do części II zamówienia

 Załącznik nr 3 - Wzór umowy część I

 Załącznik nr 3b - Wzór umowy część II

 Załącznik nr 4 - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

 Załącznik nr 5 - Metodyka monitoringu ornitologicznego

              Załącznik nr 1 do Metodyki

              Załącznik nr 2 do metodyki

              Załącznik nr 3 do Metodyki

              Załącznik nr 4 do metodyki

 Załacznik nr 6 - Lokalizacje powierzchni monitoringowych, punktów kontrolnych i referencyjnych

 Załącznik nr 7 - Wzór tabeli zbiorczej danych z monitoringu

 

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn. 23.04.2019 r.pdf

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/7/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 12-04-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji:  ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

 Zakup sprzętu monitoringowego do realizacji zadania D.5

– Kamery termowizyjne

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia i unieważnieniu w części II zamówienia

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/7/2019 (wraz z załącznikami 1,3,5)

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załacznik nr 2A - Formularz Cenowy do części I zamówienia

 Załacznik nr 2B - Formularz Cenowy do części II zamówienia

 Załącznik nr 4 - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/6/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 02-04-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, adres do korespondencji:  ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt.:

 

 Kompleksowa usługa wykonania opracowania hydrologicznego w zadaniu D.4

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/6/2019

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załacznik nr 2 - Wykaz osób

 Załacznik nr 3 - Wykaz sprzętu

 Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 Załącznik nr 5 - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/3/2019/1

 

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 W dniu 02-04-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w powtórzonym postępowaniu nr DUBELT/LTO/3/2019/2 pt:

 

Zakup samochodu terenowego typu pick-up z napędem 4x4

 

 Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D)

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Opis parametrów technicznych oraz wyposażenia oferowanego pojazdu

Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Załącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień

 

 

W dniu 19 marca 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykładanie pniaków w celu zapewnienia kryjówek gniewoszom - 40 stanowisk

 

Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174404

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe wykładanie pniaków_19.03.2019 r.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174404

Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dn. 19.03.2019 r..pdf

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/5/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 19-03-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 ZAKUP SPRZĘTU MONITORINGOWEGO DO REALIZACJI ZADANIA D.4

 Urządzenia do automatycznej rejestracji dźwięku

 

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D)

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/5/2019 wraz z załącznikami 1, 3, 5

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 Załacznik nr 2 - Formularz cenowy

 Załącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień

 

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/3/2019/1

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 18-03-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w powtórzonym postępowaniu pt:

 

Zakup samochodu terenowego typu pick-up z napędem 4x4

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D)

Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

 Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Opis parametrów technicznych oraz wyposażenia oferowanego pojazdu

Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Załącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/3/2019

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 Szanowni Państwo,

 

 W dniu 07-03-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

 

 Zakup samochodu terenowego typu pick-up z napędem 4x4

  

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D)

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

  Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

UWAGA: Wyjaśnienia treści zapytania ze zmiana wzoru umowy i terminem składania ofert 

Odpowiedzi na zapytania

Zmieniony wzór umowy

 

 Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Opis parametrów technicznych oraz wyposażenia oferowanego pojazdu

Załącznik nr 3 - Wzór umowy 

Załącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień

 

 


 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/4/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Szanowni Państwo,

 W dniu 03-03-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, na podstawie § 6 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pt:

ZAKUP SPRZĘTU MONITORINGOWEGO DO REALIZACJI ZADANIA D.4

– CZYTNIKI HYDROLOGICZNE

Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D)

 

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Informacja z otwarcia ofert

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 Pytania zainteresowanych zapytaniem i odpowiedzi  - pytanie I

 Pytania zainteresowanych zapytaniem i odpowiedzi  - pytanie II

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/4/2019 wraz z załącznikami 1, 3, 5

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień

 

 

  

W dniu 1 marca 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

Postępowanie powtórzone:

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją

"Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych"

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania z dn. 19.03.2019 r.pdf.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170210

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania.docx

Załącznik nr 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170210

Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dn. 1.03.2019 r..pdf

 

 

 

 W dniu 25 lutego 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

Postępowanie powtórzone: Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169005

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe Budowa przepustów i oczek wodnych.pdf

Załaczniki do Zapytania w wersji word 1-4.docx

Dokumentacja projektowa zastawek SOLSKA.zip

Załacznik nr 6 Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

Załącznik nr 7 Decyzja pozwolenie na budowę str. 1.jpg

Załącznik nr 7 Decyzja pozwolenie na budowę str. 2.jpg

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169005

Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dn. 25.02.2019 r.pdf

Uzupełnienie treści ogłoszenia w BK o godzinę składania ofert 01.03.2019 r..pdf

 

 

 

 

W dniu 14 lutego 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją

"Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych"

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 26.02.2019 r.pdf

Informacja o unieważnieniu została również opublikowana także w Bazie Konkurencyjnośc Funduszy Europejskich

Zapytanie ofertowe.pdf

Załączniki do zapytania.docx

Załącznik nr 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania ofertowego 15.02.2019 r..pdf

Odpowiedź na pytanie została opublikowana także w Bazie Konkurencyjnośc Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167072

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164443#

Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dn. 14.02.2019 r..pdf

 

W dniu 04 lutego 2019 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Informacja o unieważnieniu postępowania.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania została ogłoszona również w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164443

Zawiadomienie o zmianie wzoru umowy zał. nr 5 z dn. 08.02.2019 r.pdf

Informacja o zmianie wzoru umowy została ogłoszona również w Bazie Konkurencyjności pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164443

Zapytanie ofertowe Budowa przepustów i oczek wodnych z załącznikiem nr 5 wzór umowy.pdf

Załaczniki do Zapytania w wersji word 1-4.docx

Dokumentacja projektowa zastawek SOLSKA.zip

Załacznik nr 6 Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164443#

Ogłoszenie opublikowane w Bazie Konkurencyjności w dn. 04.02.2019 r..pdf

 

 

 

 

Nr postępowania: DUBELT/LTO/1/2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO pt.

„Świadczenie usługi księgowej w ramach Projektu”

Szanowni Państwo,

W dniu 22-01-2019 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, zwane dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty na:

prowadzenie księgowości beneficjenta koordynującego

w ramach projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”.

Zadanie to jest częścią w/w Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dnia 26-01-2019 r. działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu,        informuje o zmianie kryterium oceny oraz treści załącznika nr 2 oświadczenia wykonawcy a co za tym idzie,                      zmianie terminu składanie ofert do 31-01-2019 r.:

 

Informacja o zmianach

Załącznik nr 2 - zmienione oświadczenie wykonawcy

 

 Dnia 25-01-2019 r. działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu,        informuje o poprawieniu treści załącznika nr 3 wzoru umowy:

 

 Informacja o poprawieniu treści załacznika nr 3 - wzrou umowy

 Załącznik nr 3 - poprawiony wzór umowy

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/1/2019

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 4 - Regulamin

 

 

 

 

W dniu 10 października 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania F2 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na:

„Przeprowadzenie audytu finansowego projektu

LIFE13 NAT/PL/000060”

 

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

 

   Zapytanie ofertowe

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

W dniu 03 września 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Usługa cateringowa

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/32/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134770

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/32/2018.pdf

 

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Gramatura posiłków.pdf

Załącznik nr 4_Regulamin udzielania zamówień.pdf

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134770

 

 

 

 

W dniu 31 lipca 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” oraz w związku z treścią Zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 15.05.2017 r. pt. „Budowa trwałego ogrodzenia wraz z odłownią i kwaterami oraz z przenośnym ogrodzeniem do kwaterowania, co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu”, pkt. I i ogłoszenia opublikowanego w Bazie Konkurencyjności, sekcja pt. „Zamówienia uzupełniające”, zaprasza do udziału w negocjacjach, których celem jest zawarcie umowy w ramach zamówienia uzupełniającego na realizację zadania pt.

 

Budowa trwałego ogrodzenia co pozwoli na wprowadzenieekstensywnego wypasu - zamówienie uzupełniające (sektor D)

 

Zaproszenie do negocjacji_zamowienie uzupełniające.doc (wersja Word)

Załącznik nr 1_mapa

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna.pdf

Załącznik nr 4_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

 

 

 

 

W dniu 11 lipca 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Wykonanie 720 szt. koszulek promujących projekt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/30/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124663
 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/30/2018.pdf

 

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Regulamin udzielania zamówień.pdf

Załącznik nr 4_Wykaz rozmiarów.pdf

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124663

 

Odpowiedź z dnia 13.07.2018 r. na pytanie dotyczące Zapytania ofertowego

 

Odpowiedź została opublikowana również w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124663#

 

 

 

W dniu 26 czerwca 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie 2 szt. rysunków promujących projekt

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/31/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121375

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści zapytania SOLSKA/31/2018.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/31/2018.pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121375
 

 

 W dniu 10 maja 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na:

„Przygotowanie diaporamy projektu LIFE13 NAT/PL/000060”

  Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Zapytanie ofertowe

        Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

        Załącznik nr 2 – wzór umowy

        Załącznik nr 3 – wykaz usług

        Załącznik nr 4 – regulamin udzielania zamówień LTO

 

 

 

 

W dniu 8 maja 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 508371307, zwane dalej "Zamawiającym", w związku z realizacją zadania C2 będącego częścią projektu "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie, współfinansowanego przez Unię Europejsk w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFe13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D ), ogłasza ponowne  zapytanie ofertowe na: 

  

                                          zakup i dostawę drona wraz z wyposażeniem

 

   Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

 

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

  Załącznik nr 1a – opis parametrów

  Załącznik nr 2 – wzór umowy

   Załącznik nr 3 – regulamin udzielania zamówień LTO

 

 

 

 

 

 

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, tel. 508371307, zwane dalej "Zamawiającym", w związku z realizacją zadania C2 będącego częścią projektu "Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie, współfinansowanego przez Unię Europejsk w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFe13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D ), ogłasza zapytanie ofertowe na: 

 

                                          zakup i dostawę drona wraz z wyposażeniem

 

  Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

Informacja o unieważnieniu oferty 

   Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 Załącznik nr 1a – opis parametrów

 Załącznik nr 2 – wzór umowy

  Załącznik nr 3 – regulamin udzielania zamówień LTO

 

 

W dniu 14 marca 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E.1 (promocja projektu będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na

 

opracowanie projektu graficznego, przygotowanie oraz posadowienie w terenie 5 tablic informacyjno-edukacyjnych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

  Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Załącznik nr 4

 

 

W dniu 06 marca 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E.1 (promocja projektu będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

 

opracowanie projektu graficznego, przygotowanie oraz posadowienie w terenie 5 tablic informacyjno-edukacyjnych

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

Informacja o anulowaniu zapytania 

UWAGA: ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

W dniu 1 lutego 2018 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

   

Zakup koników polskich, które będą wypasane na terenie Puszczy Solskiej

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/28/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085469

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/28/2018.pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085469
 

 

 

 

W dniu 30 grudnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Wykonanie folderu informacyjno-edukacyjnego dotyczącego

ochrony gniewosza plamistego

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/27/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078252

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie Wykonawcy również w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078252

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/27/2017.pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078252

 

 

W dniu 14 grudnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

    Monitoring terenu w celu wyszukania
i utylizacji zatrutej padliny

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/26/2017.pdf

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/26/2017 (wraz z załącznikami nr 1,2).pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 3_Mapa.pdf

Załącznik nr 4_Harmonogram prac i płatności.pdf

Załącznik nr 5_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

 

 

 

 

W dniu 6 grudnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

    Usługa cateringowa,

w zakres której wejdzie zapewnienie wyżywienia dla wolontariuszy uczestniczących

w monitoringu terenu w celu wyszukania i utylizacji zatrutej padliny

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/25/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1073278

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/25/2017.pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 2_Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3_Gramatura posiłków.pdf

Załącznik nr 4_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1073278

 

 

 

W dniu 29 listopada  2017 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E.1 (promocja projektu) i zadania E2 (Działania edukacyjne dla rolników i dzieci) bedących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

 

 przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

 

  Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 

W dniu 13 listopada 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej

na budowę i remont przepustów i oczek wodnych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/24/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1067533

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/24/2017

 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 Mapa z zakładanymi lokalizacjiami planowanych inwestycji

 Załącznik nr 3 Wzór umowy

 Załącznik nr 4 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1067533

 

 

 

W dniu 10 października 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

   Premiowany odstrzał drapieżników  na terenie realizacji projektu

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/23/2017.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1060979

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zmiana treści zapytania i terminu składania ofert postępowania nr SOLSKA/23/2017:

Zmiana treści zapytania ze zmianą terminu składania ofert.pdf

Zmodyfikowany załącznik nr 1- formularz ofertowy SOLSKA/23/2017 .doc

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - wzór umowy Redukcja dapieżników.pdf

Zmianom uległo również ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, link do zmienionego ogłoszenia:https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1060979

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/23/2017

 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 Wzór umowy

 Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 Załącznik nr 4 Obszar objęty redukcją drapieżników

 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1060979

 

 

 

 

W dniu 8 sierpnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

    Monitoring linii średniego napięcia na terenie Puszczy Solskiej

 

 

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/21/2017.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/21/2017 (wraz z załącznikami nr 1,2).pdf

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (wersja Word)

Załącznik nr 3_Mapa terenu realizacji zadania.pdf

Załącznik nr 4_Harmonogram prac i płac.pdf

Załącznik nr 5_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

 

W dniu 22 lipca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

    Zakup sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej (HRP II, 3.20)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/19/2017.pdf 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/19/2017 (wraz z załącznikami nr 1,3).pdf

Załącznik nr 2_Formularz cenowy (wersja Excel).xls

Załącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 22 lipca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na usługę, której przedmiotem jest:

  

     Wykonanie strony internetowej projektu

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/20/2017.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/20/2017 (wraz z załącznikami)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

 

W dniu 21 lipca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na usługę, której przedmiotem jest:

  

     Specjalistyczna opieka weterynaryjna nad stadem

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/18/2017.pdf 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/18/2017

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

 

 W dniu 12 lipca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na usługę, której przedmiotem jest:

  

     Opieka nad stadem oraz wykaszanie roślinności pod pastuchem

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/17/2017.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/17/2017

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 W dniu 04 lipca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

  

    Zakup krów do podtrzymania powierzchni wypasu na terenie Puszczy Solskiej

 

 postępowanie powtórzone

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/16/2017.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042430

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

  

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/16/2017.pdf

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wersja Word).docx

 Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf

 Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień.pdf 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042430

 

 

 

 

W dniu 28 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 Wykonanie strony internetowej projektu

 

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Unieważnienie postępowania nr SOLSKA/15/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/15/2017 (wraz z załącznikami nr 1 i 2).pdf

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu (wersja Word).docx

 

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

 

 

 

W dniu 27 czerwca 2017 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C3, będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

  

„Otworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk w obrębie żerowisk orlika krzykliwego -2017”

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

 UWAGA: ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zmieniony załącznik graficzny nr. 1

   Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5

 Załącznik nr 6

 Załącznik graficzny nr 1

 Załącznik graficzny nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

  

 

    Zakup 10 koników polskich, które będą wypasane na terenie Puszczy Solskiej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040441

 

Zmiana treści zapytania i terminu składania ofert postępowania nr SOLSKA/14/2017:

Zmiana treści zapytania ze zmianą terminu składania ofert 28.06.17.pdf

Zmodyfikowany załącznik nr 1- formularz ofertowy Zakup koników polskich.doc

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - wzór umowy 28.06.17.pdf

 Zmianom uległo również ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Bazie Konkurencyjności, link do zmienionego ogłoszenia:https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040441

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/14/2017.pdf

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wersja Word).docx

 Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf

 Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień.pdf 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040441

 

 

 

 

W dniu 21 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

    Zakup krów do podtrzymania powierzchni wypasu na terenie Puszczy Solskiej

 

 Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040306

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/13/2017.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wersja Word).docx

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień.pdf 

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1040306

 

 

 

W dniu 20 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

    Zakup sprzętu do realizacji działań z zakresu ochrony czynnej (HRP II, 3.20)

 

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Część I i unieważnieniu postępowania

w zakresie Części II SOLSKA/12/2017

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/12/2017 (wraz z załącznikami nr 1,4,5).pdf

 

 

UWAGA!

 

Zmiana nr 1 treści ogłoszenia nr SOLSKA/12/2017

Zmodyfikowany załącznik nr 3 Formularz cenowy_Część II.xls

 

UWAGA!

Zmiana nr 2 treści ogłoszenia nr SOLSKA/12/2017

 

 

--------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (wersja Word).docx

Załącznik nr 2_Formularz cenowy_Część I.xls

Załącznik nr 3_Formularz cenowy_Część II.xls

Załącznik nr 6 - Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

 

 

 

 

W dniu 20 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

   Premiowany odstrzał drapieżników  na terenie realizacji projektu

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert SOLSKA/11/2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039856 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/11/2017

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

Załącznik nr 4 Obszar objęty redukcją drapieżników

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039856

 

Zamawiający w dniu 22.06.2017 r. w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności uzupełnił punkt pt. "Dodatkowe warunki" wprowadzacjąc treść pkt 4.1 i 4.2 Zapytania ofertowego. Uzupełnienie to nie wpływa na zmianę terminu składania ofert. Poniżej link do uzupełnionego ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039856

 

 

 

 W dniu 15 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

 Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego  wraz z remontem budynku gospodarczego

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/10/2017.pdf 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofercie została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1039468

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1039468

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/10/2017 (wraz załącznikami od nr 1 do nr 5)

Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja Word).docx

Załącznik nr 6 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 Załącznik nr 7_Decyzja nr 205.2017 z dnia 25.05.2017r. – pozwolenie na budowę.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Załącznik nr 1 do projektu budowlanego.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Załącznik nr 2 do projektu budowlanego.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_PRZEDMIAR.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_Zagodpodarowanie terenu2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.1..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.2..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.4..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.5..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.6..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.1..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.2..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.4..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.4.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-1.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-2.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-4.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-5.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-6.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-7.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Załącznik nr 1 do projektu instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Załącznik nr 2 do projektu instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-4.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-5.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-6.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-7.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-8.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-9.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-10.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-11.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-12.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-13.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych.pdf

 

 

W dniu 13 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty na: 

 

   Remont samochodu terenowego będącego w posiadaniu LTO, który  służyć będzie

przy działaniach czynnej ochrony w ramach całego projektu (HRP II, 1.6)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/9/2017.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr SOLSKA/9/2017 (wraz z załącznikami nr 1 i 2),

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu (wersja Word).docx

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

W dniu 6 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na:

 

   Premiowany odstrzał drapieżników  na terenie realizacji projektu

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu została zamieszczona również w
Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037574

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/8/2017

UWAGA!

Zmiana treści zapytania nr SOLSKA/8/2017

Zmodyfikowany załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Zmodyfikowany załącznik nr 2 Wzór umowy

 

Informacja o zmianie treści zapytania została zamieszczona również w
Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037574

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

Załącznik nr 4 Obszar objęty redukcją drapieżników

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1037574

 

 

 

W dniu 5 czerwca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na usługę, której przedmiotem jest: 

 

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją:

"Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego 

wraz z remontem budynku gospodarczego"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty SOLSKA/7/2017.pdf

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

UWAGA!

Zmiana treści zapytania nr SOLSKA/7/2017

Zmiana treści nr 2 treści zapytania nr SOLSKA/7/2017

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/7/2017 (wraz załącznikami od nr 1 do nr 3)

Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja Word).docx

Załącznik nr 3 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

 

 

 

W dniu 29 maja 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:

 

 Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego  wraz z remontem budynku gospodarczego

 

 

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr SOLSKA/6/2017

 

Link do informacji o statusie ogłoszenia Nierozstrzygnięte - inne wraz z uzasadnieniem unieważnienia postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036192

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/6/2017 (wraz załącznikami od nr 1 do nr 5)

Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja Word).docx

Załącznik nr 6 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 Załącznik nr 7_Decyzja nr 205.2017 z dnia 25.05.2017r. – pozwolenie na budowę.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Załącznik nr 1 do projektu budowlanego.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Załącznik nr 2 do projektu budowlanego.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_PRZEDMIAR.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_Zagodpodarowanie terenu2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.1..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.2..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.4..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.5..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-1.6..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.1..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.2..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-2.4..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_A-3..pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany_Część rysunkowa_K-1.4.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-1.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-2.pdf

 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-4.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-5.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-6.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji elektrycznych_Rysunki_E-7.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Załącznik nr 1 do projektu instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Załącznik nr 2 do projektu instalacji sanitarnych.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-1.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-2.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-3.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-4.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-5.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-6.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-7.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-8.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-9.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-10.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-11.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-12.pdf

Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa_Projekt budowlany instalacji sanitarnych_Część graficzna_S-13.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych.pdf

Załącznik nr 9_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych.pdf

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036192

 

  

 

W dniu 24 maja 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:

 

Inwentaryzacja oraz działania prowadzące do sporządzenia planów ochrony dla stanowisk gniewosza na terenie realizacji projektu

 

Zakup onduliny i przygotowanie kryjówek

 

 Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/5/2017

Zmiana treści zapytania nr SOLSKA/5/2017

Informacja o zmianie treści zapytania została zamieszczona również w
Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1035747

Załączniki:

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Wzór umowy zadanie 1

Załącznik nr 4 Wzór umowy zadanie 2

Załącznik nr 5 Regulamin udzielania zamówień publicznych

 

  Załączniki do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ  - Przykłady schronień

Załącznik nr 2 do OPZ - Formularz terenowy

Załącznik nr 3 do OPZ - Tabela do raportu

Załącznik nr 4 do OPZ - Siedliska w Puszczy Solskiej

 

 Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1035747

 

Informacja o wyborze oferty

 

  

 

W dniu 15 maja 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 zaprasza do złożenia oferty na:

 

Budowa trwałego ogrodzenia wraz z odłownią i kwaterami oraz z przenośnym ogrodzeniem do kwaterowania, co pozwoli na wprowadzenie ekstensywnego wypasu (HRP II, pkt 7)

 

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/4/2017

Zmiana treści zapytania nr SOLSKA/4/2017

Informacja o zmianie treści zapytania została zamieszczona również w
Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1033932
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy-zadanie 2

Załącznik nr 3 - Regulamin 

Załącznik nr 4 - mapka wskazująca obszar prac

Załącznik nr 5 - schemat budowy odłowni

Załącznik nr 6 – wykaz działek

Załącznik nr 7 – mapka do zamówienia uzupełniającego

 

Ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod linkiem:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1033932

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

 

W dniu 04 kwietnia 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach projektu Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” Nr projektu: POIS.02.04.00-00-0179/16 zaprasza do złożenia oferty  na:

 

 Przygotowanie pełnej prawnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do realizacji wszystkich zadań projektu (HRP I, pkt 4)

 

  Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/3/2017

 

Załączniki:

 

 Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 -  Plan udzielania zamówień

 Załącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynnej ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z dnia 11 stycznia 2017 r.

 Załącznik nr 4 -  Wykaz wykonanych usług

 Załącznik nr 5 -  Wzór umowy

  Informacja o wyborze oferty

 

 

W dniu 22 marca 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych do postępowania nr SOLSKA/2/2017 ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest:

 

Rozpoznanie stanu populacji sóweczki i jej występowania na terenie Puszczy Solskiej

 oraz

 Monitoring głuszca na terenie Nadleśnictw Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr SOLSKA/2/2017

 

Załączniki:

 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Harmonogram prac i płatności

 Załącznik nr 4 – Regulamin udzielania zamówień publicznych stosowany do postępowania nr SOLSKA/2/2017 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

 Załącznik nr 5 – wzór szablonów planów zadań ochronnych w formie tabelarycznej dla obszarów Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008 oraz Lasy Janowskie PLB060005 

Informacja o wyborze oferty

 

 

W dniu 13 lutego 2017 roku Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

z siedzibą w Lublinie, 20-950,  ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych do postępowania nr SOLSKA/1/2017 ogłasza zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest:

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa stacji terenowej  Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego wraz z remontem budynku gospodarczego”

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty

 

 

W dniu 31 października 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadań C1 i C5 będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na „Montaż 37 szt. platform i 30 szt. budek lęgowych dla włochatki"

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

W dniu 13 września 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadania C3 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na „Otworzenie nieużytkowanych łąk i pastwisk w obrębie żerowisk orlika krzykliwego”

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załączniki graficzne

 Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

W dniu 14 lipca 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadania D1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie badań zasobów pokarmowych orlika krzykliwego

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5a

Zalącznik nr 5b

Załącznik nr 5c

Zalącznik nr 5d

 

W dniu 14 lipca 2016 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 508371307 , zwane dalej „Zamawiającym” w związku z realizacją zadania D1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie prac terenowych oraz opracowanie wyników na potrzeby działania: „Ocena wpływu przywrócenia użytkowania łąk na ich strukturę fitosocjologiczną”

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5a

Zalącznik nr 5b

Załącznik nr 5c

Zalącznik nr 5d

Zalącznik nr 5e

Załącznik nr 5f

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

W dniu 27 listopada 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania C4 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę 100 kompletów osłon przeciw ptakom do izolatorów liniowych stojących

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

W dniu 6 listopada 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na skład, wydruk i dostawę kalendarzy ściennych na rok 2016.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 20 października 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na dostawę koszulek promocyjnych.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań A1 i A2 będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na opracowanie GIS wyników uzyskanych w ramach projektu.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

 

W dniu 20 lipca 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania A1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę 2 szt. tabletów terenowych.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 7 lipca 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania D1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę stacji meteorologicznej.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie zamówienia

 

 

 

 

 

W dniu 4 maja 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania F3 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na usługę tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język angielski oraz z języka anielskiego na język polski.

 


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

 

 

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania A1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę 4 szt. fotopułapek.


Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie zamówienia

Zamówienie_fotopułapki.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

W dniu 27 lutego 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza:PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację zadania o nazwie:

A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika krzykliwego i gadożera”.Specyfikacja oraz wszelkie załączniki są do pobrania poniżej:

Rozstrzygnięcie przetargu

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 

 

logos

 

W dniu 9 lutego 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E1 będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe: na zakup zdjęć fotograficznych w wysokiej jakości w ilości 25 sztuk.

 

Poniżej znajdują się załączniki do zapytania

 

Rozstrzygnięcie zamówienia

Opis zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

logos

 

 

W dniu 14 stycznia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację następujących zadań:

A1 – „Rozpoznanie wybiórczości siedliskowej, zasięgu terytorialnego i zagrożeń dla orlika krzykliwego i gadożera”,

A2 – „Rozpoznanie stanu populacji, parametrów populacyjnych i zagrożeń gatunków strefowych”,

C2 – „Przemieszczanie młodszego pisklęcia orlika krzykliwego do gniazd ze stratą lęgu”,

D1 – „Ocena wpływu realizacji projektu na ptaki”

 

 Specyfikacja oraz wszelkie załączniki są poniżej do pobrania:

 

Rozstrzygnięcie przetargu

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1-Harmonogram.pdf

Załącznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc

Załącznik_nr_3_do_ogłoszenia.doc

Załącznik_nr_4_do_ogłoszenia.doc

Załącznik nr 5 Regulamin zawierania umów.pdf

Załącznik_nr_6_do_ogłoszenia_wzór_umowy.pdf

Załącznik graficzny_1A.jpg

Załącznik graficzny_1B.jpg

Załącznik graficzny_1C.jpg

Załącznik graficzny_1D.jpg

 

 logos

 

 

W dniu 14 stycznia 2015 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, tel.: 663502134, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku
z realizacją zadań będących częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza:

PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na realizację następujących zadań:

C1 – „Budowa i materiał na platformy dla puchacza, orlika krzykliwego i bociana czarnego”.

C5 – „Budowa i materiał na budki lęgowe dla włochatki i osłony przeciwko drapieżnikom”.

 

 Specyfikacja oraz wszelkie załączniki są poniżej do pobrania:

 Rozstrzygnięcie przetargu

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Regulamin zawierania umów

Załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

Załącznik graficzny nr 3

Załącznik graficzny nr 4

Załącznik graficzny nr 5

 

 

 logos

 

 

 

   

 

 

montaż 37 szt. platform lęgowych i 30 szt. budek lęgowych dla włochatki 

W dniu 06 marca 2018 r. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie 20-950, ul. Akademicka 13, (adres do korespondencji: Ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin) tel.: 508371307, zwane dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją zadania E.1 (promocja projektu będącego częścią projektu „Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (nr umowy LIFE13 NAT/PL/000060) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D), ogłasza zapytanie ofertowe na

 

opracowanie projektu graficznego, przygotowanie oraz posadowienie w terenie 5 tablic informacyjno-edukacyjnych

 

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami są do pobrania poniżej.

Informacja o anulowaniu zapytania 

UWAGA: ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Inwentaryzacja dubelta i oceny stanu zachowania stanowisk dubelta przy granicy Białorusi i Ukrainy w 2020 r.

 

Zapytanie ofertowe nr DUBELT/LTO/17/2020

     Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

     Załącznik nr 2 - Wzór umowy

     Załącznik nr 3  - Regulamin postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu

       Załącznik nr 4 - Obszar objęty redukcją drapieżników

„Budowa grodzenia celem prowadzenia wypasu”

 

Załącznik nr 4-  Mapa z lokalizacją działek - część I

Przygotowanie i przeprowadzenie aktu notarialnego

przeniesienia własności nieruchomości

„Dostawa elementów ogrodzenia elektrycznego”

 

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi