L o g i n H a s ł o
edukacja
Wisła 2012-2013

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

LTO zakończyło realizację projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły", trwającego od grudnia 2011 r. do lipca 2013 r. Projekt skierowany był do uczniów szkół znajdujących się w gminach leżących wzdłuż doliny Wisły, na których utworzono obszary Natura 2000 - Małopolski Przełom Wisły, Dolina Środkowej Wisły oraz Dolina Dolnej Wisły.

W ramach projektu przeprowadziliśmy 405 warsztatów przyrodniczych w szkołach i innych placówkach oświatowych i wychowawczych. Wiedzę na temat walorów przyrodniczych Wisły uczestnicy zdobywali również podczas zajęć terenowych, w formie wycieczek, których odbyło się 20.

Zajęcia w terenie Gimnazjum nr 18 w Gdańsku

Warsztaty w szkołach ZS w Rzeczycy Długiej.

Warsztaty w szkołach SP nr 11 w Puławach.

Warsztaty w szkołach SOSW w Tczewie.

Dzięki projektowi, kolejny rok, mogliśmy współrealizować z Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym imprezę "Dni Wisły", podczas której m.in. przeprowadziliśmy 15 wycieczek ornitologicznych połączonych z rejsem statkiem, a także 3 pokazy diaporam przyrodniczych.

Warsztaty orniotologiczne podczas Dni Wisły.

Pokaz diaporam.

Zorganizowaliśmy obóz ornitologiczny na terenie nieczynnego kamieniołomu w Piotrawinie nad Wisłą, w ramach którego przeprowadziliśmy 10 całodziennych warsztatów przyrodniczych. Zajęcia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że emocje jakie im towarzyszyły, a także zdobyta wiedza na długo pozostaną w pamięci uczestników.

Obóz ornitologiczny w Piotrawinie.

Próba sił w terenowych warunkach.

Trochę świeżego powietrza i człowiek głodnieje...

W ramach projektu, w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym została otwarta wystawa fotograficzna pt.: "Życie rzeki", prezentująca nagrodzone oraz wyróżnione prace w ogłoszonym, w ramach projektu, konkursie fotograficznym. Kolejnym, ważnym wydarzeniem, było otwarcie w dniu 9 czerwca 2013 r. w Muzeum Przyrodniczym wystawy "Tak daleko, jak skrzydła poniosą... Cud ptasiej wędrówki", poświęconej fenomenowi migracji ptaków.

Wystawa Tak daleko jak skrzydła poniosą..

"Wystawa Tak daleko jak skrzydła poniosą... Cud ptasiej wędrówki".

W ramach projektu ukazało się wydawnictwo książkowe "Wisła dzika rzeka" wraz diaporamą oraz plakaty prezentujące wybrane gatunki ptaków, występujących nad Wisłą. Wydawnictwa promocyjne projektu trafiły do ponad 100 szkół. Wersję elektroniczną plakatów można pobrać poniżej.

PLAKATY - plik do pobrania (10,24 Mb, .zip)

Podsumowując, bezpośrednio w projekcie wzięły udział 10543 osoby, przeprowadzono 450 różnego rodzaju warsztatów, zorganizowano jeden konkurs oraz otworzono dwie wystawy.

Projekt był promowany na stronach internetowych LTO - www.lto.org.pl oraz partnerów projektu, a także informacje o nim ukazywały się na innych portalach poświęconych ochronie przyrody, stronach samorządowych, na stronie Radia Lublin czy też innych, lokalnych witrynach informacyjnych, np.:

http://przyroda.radom.pl/index.php?option=com_rsicalendar&view=events&id=22%3Adni-wisy&tmpl=component&Itemid=129
http://zielonalekcja.pl/index.php?mod=aktualnosc&id=10051
http://www.ekolublin.pl/Lubelski_Serwis_Ekologiczny/art,4634/Dni_Wisly_2012_-_Kazimierz_Dolny
http://www.birdwatching.pl/wiadomosci/16/art/1595
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2013/04/26/497/-/dzie-ziemi-rozstrzygnicie-konkursu-ycie-rzeki-oraz-otwarcie-wystawy-fotografii-pokonkursowych/component/jevents/month.calendar/2013/04/09/
http://moje.radio.lublin.pl/9-czerwca-kazimierz-dolny-dni-wisly-w-muzeum-przyrodniczym.html

Głównym partnerem projektu było Muzeum Przyrodnicze Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, z którym LTO współpracuje od wielu lat. Ponadto do realizacji zaplanowanych działań włączyła się Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Związek Polskich Fotografów Przyrody, a także Kwartalnik "Ptaki Polski" oraz Kwartalnik "Foto Natura".

Wszystkim partnerom projektu pragniemy podziękować, a szczególnie Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym oraz Grupie Badawczej Ptaków Wodnych KULING.

Dziękujemy również:

  • wszystkim członkom LTO bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu oraz pracownikom Muzeum Przyrodniczego;
  • nauczycielom i uczniom za zaangażowanie oraz wyrozumiałość;
  • sponsorom: NFOŚiGW oraz Zakładom Azotowym „Puławy” S.A.
  

Specjalne podziękowania kieruję do Pawła Szewczyka oraz Cezarego Wójcika za pomoc, zaangażowanie oraz otrzymane wsparcie przy realizacji tego projektu.

Marzena Puzio - koordynator projektu.Zapraszamy na "Dni Wisły 2012"

Wisła Fot. Jarosław Wawerski

Tegoroczne "Dni Wisły" będą obchodzone w dniach 27 maja - 9 czerwca 2012 r. Jednocześnie będą one jednym ze sztandarowych wydarzeń organizowanych w ramach projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły" realizowanego przez LTO oraz Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym.

Wśród naszych propozycji znalazły się m.in.: wycieczki ornitologiczne, spływ kajakowo-pontonowy, piknik nadwiślański, wieczorne kino plenerowe, prelekcje, rajdy oraz różnorodne warsztaty o tematyce przyrodniczej.

Inauguracja obchodów "Dni Wisły 2012" odbędzie się w niedzielę 27 maja o godz. 12:00. Na ten dzień został zaplanowany pokaz diaporamy "Wisła - dzika rzeka", będącej pokazem multimedialnym prezentującym unikalne środowisko Wisły.

Szczególne interesująco zapowiada się sobota, 2 czerwca. Odbędzie się wtedy spływ kajakowo-pontonowy Wisłą od Kępy Choteckiej do Kazimierza Dolnego. Tego samego dnia od godz. 15:00 zapraszamy wszystkich chętnych do "Natura Parku Linowego", gdzie nastąpi uroczyste otwarcie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej połączone z ogniskiem.

Fot. organizatorzy

Mapa spływu kajakowo-pontonowego

Program spływu kajakowego - plik do pobrania (3,6 Mb, .doc)

W sobotę, 9 czerwca zapraszamy na wieczorną plenerową projekcję zdjęć w formie diaporam i prezentacji multimedialnych. Swoje fotografie zaprezentują: Katarzyna Gubrynowicz, Bartosz Dybowski oraz Grzegorz Okołów.

Oferta "Dni Wisły" adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli, twórców kultury, dziennikarzy i ogółu mieszkańców oraz turystów przebywających w Kazimierzu Dolnym. Na wszystkie atrakcje, z wyjątkiem spływu pontonowo - kajakowego, jest wstęp wolny.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!!!

Plakat - plik do pobrania

Zaproszenie - plik do pobrania


Zimorodek Fot. Marcin Lenart

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym zatytułowanym "Życie rzeki", organizowanym w ramach projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły".

Celem konkursu fotograficznego "Życie rzeki" jest zachęcenie do poznawania niezwykle ciekawych przyrodniczo i kulturowo terenów nadwiślańskich, a szczególnie tych objętych formą ochrony Natura 2000. Konkurs ma rozwijać umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych otoczenia, pomóc w odkrywaniu przez uczestników miejsc pięknych i cennych przyrodniczo, zwłaszcza bogactwa świata fauny. Chcemy, aby uczniowie pokazali Wisłę jako rzekę dziką, piękną, ale również okaleczoną przez człowieka albo istniejącą w harmonii z nim.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół znajdujących się na terenach gmin, w których dolinę rzeki Wisły objęto ochroną w formie jednego z trzech obszarów Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisły, Dolina Środkowej Wisły, Małopolski Przełom Wisły).

Uczniów chcących wziąć udział w konkursie prosimy o nadsyłanie fotografii o tematyce przyrodniczej, związanej z Wisłą, w wersji elektronicznej, przygotowanych zgodnie z regulaminem oraz karty zgłoszeniowej w wersji papierowej, na adres:
Muzeum Przyrodnicze, ul. Puławska 54, 24-120 Kazimierz Dolny.

Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 prace w postaci pojedynczych zdjęć, które mogą być nagrane na jednym nośniku. Na prace konkursowe czekamy do końca marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu a wręczenie nagród w czerwcu 2013 r. Dzięki tak długiemu terminowi składania prac uczestnicy będą mieli okazję obserwować rzekę we wszystkich porach roku i dokonywać własnych odkryć podczas robienia zdjęć.

Efektem końcowym konkursu będzie wystawa najlepszych i innych, wybranych fotografii. Ekspozycja, składająca się z 60 prac, otwarta i udostępniona do zwiedzania będzie w Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym od czerwca 2013 r. Po jej zamknięciu zostanie wypożyczona do zainteresowanych placówek edukacyjnych.

Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody rzeczowe.

Tu znajdziesz wykaz gmin objętych programem - plik do pobrania

Regulamin konkursu - plik do pobrania

Karta zgłoszeniowa - plik do pobrania

Patronat honorowy nad konkursem objął Związek Polskich Fotografów Przyrody, a patronat medialny kwartalnik Foto Natura i Ptaki Polski.


Zapraszamy do udziału w warsztatach przyrodniczych.

W ramach projektu "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły" zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach przyrodniczych, które odbywać się będą w szkołach. Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci i młodzieży z bogactwem przyrodniczym doliny Wisły a szczególnie z jej walorami na obszarach Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły, Dolina Środkowej Wisły oraz Dolina Dolnej Wisły.

W trakcie spotkań uczestnicy poznają m.in.:

  • charakterystyczne gatunki ptaków i innych zwierząt żyjących nad Wisłą oraz ich siedliska,
  • zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000,
  • metody aktywnej ochrony przyrody.

Warsztaty skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, znajdujących się w gminach z trzech terenów nadwiślańskich, objętych formą ochrony Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisły, Dolina Środkowej Wisły, Małopolski Przełom Wisły). Jedna grupa warsztatowa powinna liczyć minimum 20 uczniów. Istnieje możliwość przeprowadzenia kilku warsztatów w jednej szkole. Warsztaty odbywać się będą w I i IV kwartale 2012 r. oraz w I kwartale roku 2013.

Nauczyciele, którzy zainteresowani są zorganizowaniem warsztatów w swoich szkołach mogą zgłaszać się odpowiednio:

  • Szkoły znajdujące się na terenie gmin z obszarów Dolina Środkowej Wisły oraz Małopolski Przełom Wisły -
    Paweł Szewczyk, tel. 663502134
  • Szkoły znajdujące się na terenie gmin z obszaru Dolina Dolnej Wisły - Cezary Wójcik, tel. 504196324, Ewelina Kurach, tel. 724937695.
Tu znajdziesz wykaz gmin objętych programem - plik do pobrania


Projekt "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły"

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 listopada 2011 r. LTO podpisało umowę dotacji z NFOŚiGW na realizację projektu p.n. "Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły".

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.12.2011r. do 30.06.2013 r. Zasięg projektu obejmie tereny gmin leżących wzdłuż doliny Wisły, na których utworzono obszary Natura 2000 - Małopolski Przełom Wisły, Dolina Środkowej Wisły oraz Dolina Dolnej Wisły.

Zaplanowaliśmy realizację kompleksowego programu działań z zakresu edukacji przyrodniczej, który ma dostarczać wiedzy na temat walorów przyrodniczych doliny Wisły a w szczególności obszarów Natura 2000 na niej utworzonych.

W ramach projektu odbędą się warsztaty przyrodnicze w szkołach, wycieczki terenowe, zorganizowana zostanie impreza edukacyjna "Dni Wisły" oraz obóz ornitologiczny w Piotrawinie. Zaplanowano również konkurs fotograficzny "Życie rzeki", liczne wydawnictwa oraz ekspozycję "Tak daleko jak skrzydła poniosą ... Cud ptasiej wędrówki".

Głównym partnerem projektu jest Muzeum Przyrodnicze Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, z którym LTO współpracuje od wielu lat. Ponadto do realizacji zaplanowanych działań włączy się Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Muzeum Przyrodnicze w Erfurcie, Związek Polskich Fotografików Przyrody, Kwartalnik Ptaki Polski, Kwartalnik Foto Natura oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego a także Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.

Szczegółowe informacje na temat oferty zajęć edukacyjnych ukażą się wkrótce na stronie LTO oraz partnerów projektu.

 

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi