L o g i n H a s ł o
programy
Ciesacin

 partnerzy/sponsorzy

Torfowisko Ciesacin

Torfowisko "Ciesacin" znajduje się w pobliżu miejscowości Garbatówka, w gminie Cyców, w powiecie łęczyńskim. Położone jest w obrębie 2 obszarów Natura 2000: Polesie oraz Jeziora Uściwierskie.
Torfowisko "Ciesacin" to tzw. torfowisko niskie, gdzieniegdzie na obszarze torfowiska występują również elementy torfowiska węglanowego.

Najcenniejszym zbiorowiskiem roślinnym na tym terenie jest zbiorowisko brzozy niskiej (Betula humilis - gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, kategoria EN), która występuję tam na powierzchni kilkudziesięciu hektarów, tworząc łany kilku tysięcy okazów. Jest to jedno z najcenniejszych stanowisk tego gatunku na Lubelszczyźnie oraz w Polsce. Niestety w wyniku stopniowego zarastania torfowiska, a także przez bezmyślne wycinanie - populacja brzozy niskiej na torfowisku "Ciesacin" jest zagrożona. Wszędzie tam, gdzie wśród torfowiska niskiego wykształciły się zespoły torfowiska typu węglanowego występuję kolejna rzadka roślina - turzyca Davalla (Carex davalliana), charakterystyczny gatunek dla tej fitocenozy. Na kilkunastu wywyższeniach, a także na obrzeżach torfowiska wykształciły się łąki trzęślicowe, a na nielicznych wyższych fragmentach występują ubogie murawy kserotermiczne. Z kolei w torfiankach wykazano obecność ciekawej fitocenozy objętej ochroną w ramach Natury 2000 - podwodne łąki ramienic.

Na obszarze całego torfowiska występuje szereg cennych i chronionych gatunków roślin, najcenniejsze z nich to: kruszczyk błotny (Epipactis palustris) - tysiące okazów, storczyk szerokolistny (Orchis latifolia), storczyk krwisty (Orchis incarnata), w tym także rzadko spotykana odmiana o żółtych kwiatach, turzyca Davalla (Carex davalliana), brzoza niska (Betula humilis), gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum), kosatka kielichowa (Tofieldia calyculata), goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata), goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris) oraz pływacz mniejszy (Utricularia minor). Wiele z wymienionych wyżej roślin to gatunki uznane prze botaników za narażone na wyginiecie, zagrożone zarastaniem lub/i osuszaniem stanowisk.

Obok ciekawych, rzadkich i chronionych gatunków roślin na torfowisku "Ciesacin" wystepują również bardzo ciekawe gatunki ptaków. W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwacji członkowie LTO stwierdzili tu, między innym takie gatunki, jak:

  • wodniczka (Acrocephalus paludicola) - max. 12 samców - gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, uznany za globalnie zagrożony, gatunek wpisany do Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Torfowisko "Ciesacin" to jedno z kilku (sic!) stanowisk tego gatunku w Polsce;
  • błotniak łąkowy (Circus pygargus) - max. 10 par - gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gatunek wpisany do Załącznika I Dyrektywy Ptasiej;
  • błotniak stawowy (Circus aeruginosus) - max 5 par, gatunek wpisany do Załącznika I Dyrektywy Ptasiej;
  • sowa błotna (Asio flammeus) - max 1 para, gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gatunek wpisany do Załącznika I;
  • dubelt (Gallinago media) - max 30 samce na tokowisku, gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gatunek wpisany do Załącznika I;
  • kszyk (Gallinago gallinago) - max. 10 par;
  • kulik wielki (Numenius arquata) - 1-2 pary;
  • podróżniczek (Luscinia svecica) - 1-5 par, gatunek wpisany do Załącznika I;
  • żuraw (Grus grus) - 1 para, gatunek wpisany do Załącznika I;
  • derkacz (Crex crex) -3-4 samce, gatunek wpisany do Załącznika I
Oprócz ptaków stwierdzono również inne gatunki zwierząt, w tym te wymienione w załączniku z Dyrektywy Unii Europejskiej 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwanej "Dyrektywą Siedliskową" z dnia 21 maja 1992 r. oraz Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - najważniejsze z nich to żółw błotny (Emys orbicularis) oraz 2 gatunki motyli: modraszek telejus (Maculinea teleius) i modraszek nausithous (Maculinea nausithous).

Niestety torfowisko "Ciesacin" od kilku lat stopniowo zarastało. Na dużej części obszaru "wkroczyły" niepożądane w tego typu siedliskach zakrzaczenia brzozy, wierzby, osiki oraz olchy.

Na początku roku 2007 po terenowej wizji torfowiska "Ciesacin", gdzie LTO ma swoją blisko 30 ha działkę, postanowiliśmy, że rozpoczniemy czynną ochronę tego terenu. I tak po 2 latach, dzięki dotacji Funduszu dla Przyrody oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, LTO przeprowadziło akcję wycinania zakrzewień na tym terenie. Dzięki zdobytym funduszom wycięliśmy zakrzaczenia na całej powierzchni torfowiska. Ponadto począwszy od 2009 roku rozpoczęliśmy koszenie torfowiska z pomocą specjalistycznego sprzętu (ratrak), a także ponawialiśmy wycinkę odrastających zarośli. Mamy nadzieje, że nasze starania poprawią stan zachowania torfowiska Ciesacin wraz z jego ciekawą florą i fauną :-)

 


Ciesacin wycinka krzaków w 2009 roku (1)


Ciesacin wycinka krzaków w 2009 roku (2)


Ciesacin ratrak w akcji

 

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi