L o g i n H a s ł o
programy
gawron

AKCJA GAWRON 2021

W roku 2021 mija dziesięć lat od ostatniego kompleksowego liczenia gawronów na Lubelszczyźnie. Rocznica ta zbiega się z opublikowaniem przez OTOP Czerwonej listy ptaków Polski (https://otop.org.pl/2020/12/czerwona-lista-ptakow-polski/) w której to gawron, podobnie jak na przykład wodniczka, głuszec czy ostrygojad znalazł się w grupie gatunków uznanych za narażonych na wyginięcie. Powyższe okoliczności zdecydowanie i jednoznaczne sugerują że akcję liczenia gawronów na Lubelszczyźnie trzeba powtórzyć! Jako że liczenie gniazd w koloniach nie wymaga specjalistycznej wiedzy ornitologicznej, zachęcamy do udziału i prosimy o możliwe szerokie rozpowszechnianie informacji o liczeniach wśród osób nie związanych jeszcze w żaden sposób z ornitologią.

Wszelkie szczegóły dotyczące liczeń można znaleźć w załączonej poniżej instrukcji. 

W tym miejscu można pobrać INSTRUKCJĘ LICZEŃ oraz FORMULARZ PRZEKAZANIA DANYCH

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt meilowy z koordynatorem liczeń: tomaszbajdak@wp.pl

 Podstawowe informacje o liczeniach:

1. Optymalnym terminem wykonywania liczeń jest okres pomiędzy 10 kwietnia a 10 maja

2. Priorytetem jest objęcie liczeniami kolonii zinwentaryzowanych w roku 2011 i 2012. Mapa z ich lokalizacją dostępna jest pod adresem: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jG57KgWlfdpniydxHqIyjizybKXjhUdO&usp=sharing

3. Preferowane jest objęcie liczeniami terenu całej jednostki administracyjnej (gmina/powiat) jednakże deklaracje policzenie nawet pojedynczych kolonii również będą mile widziane. Zgłoszenia do udziału w liczeniach można dokonać meilowo na adres tomaszbajdak@wp.pl. W tytule meila prosimy o wpisywanie „Akcja gawron 2021”, a w jego treści nazwę jednostki terytorialnej, którą zgłaszający chce policzyć, lub nazwę pojedynczej kolonii zgodną z nazewnictwem zamieszczonym na mapie 

4. Podstawową jednostką liczeń jest kolonia lęgowa, za którą uznajemy skupiska gniazd oddalone co najmniej 500 metrów od siebie.

Podstawowymi zbieranymi danymi są:

- liczba gniazd w kolonii,

- lokalizacja kolonii,

- ewentualne informacje na temat negatywnych oddziaływań na kolonię

Więcej szczegółw w instrukcji.