L o g i n H a s ł o
programy
Ostrygojady

Informacje o projekcie:

 

„Określenie wybranych parametrów populacji ostrygojada (Haematopus ostralegus) w Dolinie Wisły.”

            "Determination of selected parameters of the population of the European Oystercatcher (Haematopus ostralegus) in the Vistula Valley"

Składamy podziękowanie za wsparcie finansowe Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy, bez których wsparcia finansowego nie udałoby się zrealizować projektu.

We would like to thank our sponsors for financial support: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie and Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., without this support we would not be able to implement this project.

 

 

Czas trwania projektu: 02.08.2019 – 20.12.2019

 

Celem projektu jest przymocowanie 6 loggerów GPS na ostrygojadach (Haematopus ostralegus) gniazdujących w Dolinie Wisły (głównie na Lubelszczyźnie) a przez to rozpoznanie areałów osobniczych, tras migracji, obszarów zimowisk i żerowisk ptaków gniazdujących nad Wisłą.

 

 

Dzięki telemetrii GPS możliwe jest zbieranie podstawowych informacji dotyczących ekologii gatunku (aktywność, areał osobniczy, miejsca żerowania, wybiórczość siedliskowa), oraz kwestie związane z ochroną, takie jak nielegalne i legalne odstrzały, korytarze ekologiczne i miejsca, które wymagają szczególnej ochrony. W chwili obecnej brak jest dokładnych danych na temat areałów osobniczych, kierunkach migracji i miejsc zimowania ostrygojadów gniazdujących nad Wisłą. Stosując nadajniki nie tylko możemy poznać wielkość areału osobniczego ostrygojada tj. obszaru, na którym ptak się gnieździ, żeruje i odpoczywa, ale również poznać trasy wędrówek oraz obszar zimowania. Otrzymując te dane możemy skutecznie chronić ostrygojady. Zdobyta wiedza będzie punktem wyjścia do skuteczniejszej i czynnej ochrony tego zagrożonego gatunku, również dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  Wiele naszych ptaków ginie prawdopodobnie poza obszarem naszego kraju. Projekt będzie miał wymiar międzynarodowy. Po uzyskaniu cennych informacji na temat miejsc żerowania, tras przelotu i obszarów zimowisk zamierzamy nawiązać współpracę z zagranicznymi lokalnymi organizacjami ekologicznymi.

 

Fot. Zakładanie loggera GPS

 

Telemetria satelitarna i lądowa wykorzystana do badań orlika grubodziobego Aquila clanga pozwoliła na wyznaczenie tras przelotów z obszarów lęgów na tereny zimowania, zaobserwowanie zwyczajów dorosłych osobników w okresie opieki nad pisklętami. Ujawniono także wysoką śmiertelność tego gatunku spowodowaną presją kłusowniczą w krajach, przez które przelatywał. Polskie bociany białe zaopatrzone w loggery masowo ginęły w Bułgarii podczas postoju w drodze na zimowisko. Analiza danych z nadajników pozwoliła ustalić miejsca niebezpieczne dla ptaków – były to niezabezpieczone liczne słupy wysokiego napięcia zlokalizowane wokół żerowiska.

 

 

Fot. Ostrygojad z nadajnikiem

Ostrygojady gnieżdżące się na Lubelszczyźnie po lęgach trzymały się koryta Wisły oddalając się od rewirów na odległości do kilkudziesięciu kilometrów. Żaden z ptaków wyposażonych w nadajniki nie wylądował w rezerwacie Krowia Wyspa. Ptaki wędrowały na zimowisko nocą, bez przystanków w Polsce. Wybierały dwie trasy - na południowy zachód w kierunku Atlantyku i na północny zachód nad Morze Północne i Wyspy Fryzyjskie.

Poniżej pierwsze wyniki ptaków z nadajnikami:

 SASZA 

 

KAZIMIERZ

 

BARBARA

Więcej informacji na temat ostrygojadów zapraszamy na profil facebookowy: Polish Oystercatcher.

Łukasz Bednarz

 

 

Polityka prywatności | Kontakt | O nas | Aktualności | Programy | Edukacja | Kartoteka | Linki | Sklep | LTO na Facebooku, Twitterze i Youtubie
ˆ LTO 2011-2014 waldemi